عیب یابی و تعمیرات لوازم خانگی آبمیوه گیری3

عیب یابی و تعمیرات آبمیوه گیری

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی آبمیوه گیری3:

عیب یابی آبمیوه گیری

در ادامه بحث های پردازش به تعمیرات لوازم خانگی قسمت ابمیوه گیری در این قسمت نیز به ادامه علت وعیب یابی میپردازیم.

عیب15 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري:دﺳﺘﮕﺎه ﻟﺮزش وﺻﺪا دارد.

علت 15: دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

رفع عیب15:دﺳﺘﮕﺎه را در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید.

عیب16 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري:ﻧﺼﺐ وﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

علت16:اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﯿﻐﻪ وﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رفع عیب16:آن ﻫﺎ را ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و میتوانید در صورت بروز مشکل به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کنید.

عیب17 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري:آب ﻣﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼ” ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

عیب یابی و تعمیرات آبمیوه گیری

علت17:ﺗﯿﻐﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

رفع عیب17:ﺗﯿﻐﻪ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

عیب18 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري:آب ﻣﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

علت18:ﻇﺮف ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

رفع عیب18:در ﭘﻮش ﯾﺎ ﻇﺮف زﯾﺮ در ﭘﻮش را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿ ویا از خدمات پس از فروش استفاده کنید.

عیب19 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري:آب ﻣﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

علت19:آب ﺑﻨﺪي دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.

رفع عیب19:ﺗﻮﺳﻂ واﺷﺮ دﺳﺘﮕﺎه را آب ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﺪ.

با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

پارسیان

5/5 - (1 امتیاز)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *